نظر سنجی از ارباب رجوع
تاریخ مراجعه :
اطلاع رسانی و راهنمایی لازم توسط کارکنان برای انجام خدمات درخواستی را تا چه اندازه دقیق و مناسب ارزیابی می کنید ؟نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟تلاش کارکنان برای انجام سریع و به موقع وظایفشان را چگونه ارزیابی می کنید ؟نظر کلی شما در مورد خدمات ارائه شده چیست ؟چنانچه در مواردی قوانین و مقررات رعایت نشده است، لطفا بنویسید.
نام فرد یا افرادی که مناسبترین برخورد را با شما داشته اند بنویسید.
در صورت کوتاهی و برخورد نامناسب، وضعیت را با ذکر نام فرد بنویسید.
در صورت تمایل این قسمت را تکمیل نمایید :
مشخصات شما :
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس :بروزرسانی کد امنیتی